صفحه اصلی

شرکت ایران آرین کیش در سال 1381 به شماره ثبت 1366با ادغام دو شرکت بزرگ فعال در زمینه مخابرات و تجهیزات کامپیوتری در جزیره کیش تأسیس گردید.


زمینه هاي فعالیت شرکت عبارتند از :